Nội quy công ty May Thiên Phú

Tất cả các nhân viên tại công ty may balo túi xách Thiên Phú chăm hành nghiêm chỉnh nội quy công ty.

 

Nội quy công ty